Lịch công tác Tuần 34 – Từ 11/04/2016 đến 16/04/2016 (Bổ sung)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 34

NĂM HỌC 2015 – 2016

Từ 11/04/2016 đến 16/04/2016

 

NGÀY SÁNG CHIỀU
THỨ HAI

11/4

– Kiểm tra nhà vệ sinh tại các trường: Tiểu học Nguyễn Thiện Thuật, THCS Phan Sào Nam, THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm theo văn bản số 435/TTYTDP-SKMT&SKTH của Trung tâm Y tế Dự phòng Thành phố.

– Các trường Tiểu học và THCS giới thiệu cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi với chủ đề “Chúng tôi – trẻ em cùng một hành tinh” và khuyến khích học sinh tham gia theo văn bản số 113/GDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2016.

– Trường THCS thực hiện đăng ký cho GV dự lớp tập huấn chương trình “dạy học theo dự án” theo công văn số 20/TTTT-CTGD của Sở GD ĐT đã gửi.

KHẨN: Các trường MN, TH, THCS (CL, NCL) và trực thuộc thực hiện theo Công văn số 99/SY-GDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2016 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về tổ chức thực hiện cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” Lần thứ III – Năm 2016 dành cho học sinh sinh viên, giáo viên(nhắc lần 2)

– Các trường MN, TH, THCS (CL, NCL) và NTGĐ cập nhật thông tin địa chỉ trường, mục Xã/Phường trong thống kê SMAS: thongke.smas.edu.vn.Lưu ý: Cụm trưởng, hướng dẫn viên nhắc nhở các NTGĐ thực hiện.

– Các trường THCS tải tài liệu hướng dẫn thực hiện báo cáo số liệu Học lực, Hạnh kiểm của các HS dân tộc khối THCS. Hạn chót báo cáo trong ngày ngày 11/4/2016 (PGD đã gửi mail cho các PHT)

 

THỨ BA

12/4

– 7g30: Mời GV môn Lịch sử dự chuyên đề tại trường THCS Lương Thế Vinh.

– 7g30: Mời Hiệu trưởng trường THCS dự buổi khảo sát chính thức của đoàn đánh giá ngoài tại trường THCS Lê Quý Đôn.

– Hạn chót các trường MN, TH, THCS (CL) và đơn vị trực thuộc gửi file + văn bản báo cáo sắp xếp nhân sự năm học 2016-2017 (file excel đã đưa lên Cổng TTĐT 06/4/2016). Lưu ý: nộp kèm theo là bảng lương tháng 4/2016 của đơn vị. Trong bảng lương phải có đầy đủ nhân sự diện biên chế + hợp đồng Quận  + tập sự (cô Ly nhận).

– Đề nghị các trường MN, TH, THCS (CL) và đơn vị trực nộp Lịch trực Lễ Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4 và 01/5 (cô Ly nhận).

– 14g00: mời TPT đội họp giao ban tại Quận đoàn 3.

– Đề nghị các trường MN, TH, THCS (CL) và đơn vị trực thuộc có tên trong file thống kê và Văn bản số 357/UBND ngày 07/4/2016 của UBND cập nhật đầy đủ thông tin cá nhân vào phần mềm quản lý hồ sơ điện tử đúng thời gian quy định.

– Đề nghị các trường MN, TH, THCS (CL) và đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ quy hoạch chức danh Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng năm 2016 và những năm tiếp theo (cô Ly nhận), đồng thời gửi file danh sách (theo mẫu) đến địa chỉ E-mail: nguyenlyly1975@gmail.com

THỨ TƯ

13/4

– 8g00: Mời Hiệu trưởng các trường MN, TH, THCS và trực thuộc dự họp tại Trường THCS Hai Bà Trưng. – Đề nghị các trường MN-TH-THCS và các đơn vị trực thuộc nộp  gấp hồ sơ sáng kiến kinh nghiệm. Các trường tổng hợp file SKKN của đơn vị, chép vào dĩa CD và nộp về bộ phận chuyên môn (MN: Cô Thảo; TH: Cô Gái; THCS: Cô Chi) nhận.
THỨ NĂM

14/4

– Đề nghị các trường MN, TH, THCS (CL) nộp hồ sơ giới thiệu điển hình “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” cấp Quận năm 2016 (cô Ly nhận). Lưu ý: Thông tin chi tiết xem Văn bản 84/GDĐT-TC 11/4/2016 trên Cổng thông tin điện tử.
THỨ SÁU

15/4

THỨ BẢY

16/4

CHỦ NHẬT

17/4