• Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường: Cô Nguyễn Thị Hồng Ngọc
  • Phó bí thư chi bộ, Phó hiệu trưởng: Thầy Nguyễn Văn Rô
  • Chủ tịch công đoàn: Thầy Nguyễn Văn Hoàng
  • Giáo viên TPT Đội: Cô Đặng Thị Cẩm Sơn
  • Giáo viên thư viện thiết bị: Cô Lê Thị Kim Sang
  • Giáo viên phổ cập: Thầy Nông Ngọc Thành
  • Kế toán – văn thư:  Nguyễn Thị Huệ
  • Nhân viên y tế: Nguyễn Thị Xuân Yên
  • Nhân viên bảo vệ: Trần Văn Phúc
  • Giáo viên: Lương Thị Vân Đào

Lê Thị Hồng Yến

Nguyễn Thị Kim Hên

Trương Thị Soai

Hồ Thanh Nhàn

Nguyễn Thị Hiền

Dương Văn Nghiêm

Lê Anh Tuấn

Võ Thị Thanh Loan

Đàm Thị Bích Ngọc

Lê Thị Hiền

Lê Anh Kiệt

Phạm Thị Thanh Tâm

Bùi Thái Hòa

Trần Mạnh Trung

Võ Thị Thanh Lan

Nguyễn Minh Quang

Nguyễn Thị Thanh Thảo

Nguyễn Thị Thái Hằng

Phan Thị Thanh Hằng